O365- Powershell 3.0 Modul install Error

O365- Powershell Modul install Error

Sharepoint Onlin Module kurulumu sırasında aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Kurulum, Powershell 3.0′ın gerekliliği ile ilgili ikaz vermektedir. Fakat kullanılan bilgisayarda tabii ki Powershell 3.0 olduğu aşikar.

Sonuç olarak OS dahil yeniden kurulması sonrasında bile alınan bu hata aşağıdaki registry değerlerinin silinmesi sonrası giderilmektedir.

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Products\00005159B51190400100000000F01FEC
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{95150000-115B-0409-1000-0000000FF1CE}

Office 365 – Azure Active Directry Sync Services Tool

Office 365 – Azure Active Directry Sync Services Tool


Microsoft beklenen Azure Active Directory Sync Service Tool’unu release etti. Bu toll Azure Active Directory Syn veya birçoğumuz tarafından da DriSync olarak bilinmektedir.

Bu tool yardımıyla kullanıcı bilgilerini Azure AD’ye Office 365, Intune veya Azure Servisleri ile kullanılabilemesi için sync edilemektedir. Yakın gelecekte Dir Sync’in yerine bu tool geçiyor olacaktır.

 

Ayrıca Microsoft, DirSync, Azure Active Directory Sync ve ForeFront Identity Manager 2010R2′nin karşılaştırılabileceği bir tabloda yayınladı.

 

Aşağıdaki linklerden takip edilebilir.

Directory Integration Tools Feature Comparison

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn798669.aspx

Microsoft Azure Active Directory Sync Services

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44225

 

Reference : Redmond Magazine

Office 365 – Manage remote Powershell

Office 365 – Manage remote Powershell

Remote Powershell ile komut satırından Exchange Online organizasyonu yönetebiliyorduk. Ek olarak yine eğer yetkisi varsa kullanıcımızın komut satırından kullanıcıları enable/disable edebiliriz.

Enable / Disable remote Shell Access for a user

Aşağıdaki komutlar yardımıyla powershell komutlarını çalıştırabiliriz.

Enable için;

Set-User david@contoso.com -RemotePowerShellEnabled $true

Disable için;

Set-User david@contoso.com -RemotePowerShellEnabled $false

 

Disable remote Shell Access for Many users

Remote erişimi kişi veya gruplar için engellemek istersek aşağıdaki gibi bir çalışma yapılması gerekiyor.

Kullanıcıları belli bir attribute sırasına göre engelleme;

BU kapsamda kullanıcılarda varolan attributelere göre erişimlerini kısıtlanabilir. Örneğin, Title, Departman İsmi veya Özeli olarak verilmiş Attributelerin 1-15 arası gibi.

Use a list of Specific Users;

Bu kapsamda da listelerin hazırlanması sonucunda oluşturulur.

Attibutelerine göre Filtreleme;

Syntax aşağıdaki gibidir.

<Get-Mailbox | Get-User> -ResultSize unlimited -Filter <Filter> | Set-User -RemotePowerShellEnabled $false

 

Örnek olarak, Title "Hesap Uzmani" şeklindeki içerenlerin remote shell erişimlerini disable etmektedir.

 

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (Title -like '*Hesap Uzmani*')} | Set-User -RemotePowerShellEnabled $false

 

Liste Kullanarak Filtreleme;

Kullanılan komut aşağıdaki gibidir.

 

Get-Content <metin dosyası> | Set-User -RemotePowerShellEnabled $false

 

Bu örnekte C:\enisgoktay\Nopowershell.txt içerisindeki email adresleri içeren metni baz alır.

 

Metin dosyası içindeki mail adreslerini aşağıdaki komut yardımıyla update edilebilir.

 

 

Exchange 2010 Queue üzerindeki Mailleri Export etmek

Bu makalede Exchange Serve 2010 sunucu üzerindeki kuyrukta kalan mesajların nasıl export edilip diğer sunucudan tekrar resubmitted edilmesini anlatacağım

Mesajları export etmek için Export-Messega cmdlet kullanacağız. Eml uzantılı export edilmiş mailleri eğer resubmit etmek isterseniz aşağıdaki path’e koyulmıs gerekmektedir.

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles\Replay

 

Aşağıdaki script aslında bu tip işler için birebir.

#Kuyruktaki mesajlar suspend edilir. 
get-queue ExchangeServer\863 | Get-Message | Suspend-Message 
#Kuyruktaki mesajlar alınır
$array = @(Get-Message -Queue “ExchangeServer\863″ -ResultSize unlimited) 
#Kuyruktaki mesajlar export edilir. 
$array | ForEach-Object {$i++;Export-Message $_.Identity | AssembleMessage -Path (“D:\MailKuyruk\”+ $i +”.eml”)}

Benim Queue ID’im 863 olduğu için bu rakamı kullandım Sizlerde Get-Queue diyerek ID’nizi bulabilirsiniz.

Enis Göktay

Exchange 2010 DAG için HeartBeat Ayarları

Bildiğiniz gibi Exchange Server 2010 SP1′den sonra sanallaştırma tarafında özellikle Mailbox rolüne sahip sunucular ve live migration için destek vermektedir.

Exchange Blog’larında da iletildiği gibi,

  • Unified Messaging server role sanallaştırma platformu üzerinde desteklendiği,
  • DAG yapısına sahip mailbox sunucularında da live migration destek verdiği görülmektedir. Read more …

Windows PowerShell Modülleri – Bölüm1

Windows PowerShell Modülleri

Powershell’in mükemmel özelliklerinden biri de genişleyebilir olmadır. Powershell v1.0′dan itibaren gerek Microsoft gerekse diğer ürün mühendisleri Powershell’in bu özelliğinden yararlanarak birçok ek komutlar ile Powershell kullanımını yaygınlaşırmışlardır. Özellikle Quest’s Active Directory ve  VMware’in PowerCLI en popüler 3rd parti geliştiriciler arasında bulunmaktadır. Read more …