DCDIAG

Dcdiag, Domain Controller Diagnostic Tool’un diğer adıdır. Yönetici yetkisiyle, komut satırından dcdiag yazıp, çalıştırarak Etki Alanı Denetleyicisinin durumu hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Bu komut çıktısı sonrası herhangi bir problemin olup olmadığı ve varsa problemleri nasıl giderebileceğimiz hakkında bilgi sahibi oluruz. Read more …

Auto Discover Çalışma Mantığı

Exchange Server 2007’de hizmete sunulmuş ve Exchange için vazgeçilemez bir parçasına haline gelen autodiscover kullanıcılar için eposta hesaplarının tanımında büyük kolaylık sağlayan bir protokoldür. Eğer bu protokolü tanımlamadıysanız can sıkıcı birçok problemle karşılaşabilirsiniz. Örnek olarak; Out of Office mesajları, Offline Adres Book2ları download edilmesi ve meeting requestlerin free/busy durumlarını görememe gibi problemler görülebilir. Read more …

Exchange Server 2013 Data Collector Sets

Merhabalar,

Exchange Server 2013 kurulduğu zaman aşağıdaki iki isimle otomatik olarak performance monitor çalıştırır.

*ExchangeDiagnosticsDailyPerformanceLog

*ExchangeDiagnosticsPerformanceLog

Bu loglar, aşağıdaki path’te de görebileceğiniz üzere yaklaşık 500MB olduklarında yeni bir logfile oluşturarak logları toplamaya devam ederler

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\Diagnostics\DailyPerformanceLogs

Sonuç olarak; bu loglar ileride disk doluluğu ile ilgili problemler meydana getirebilir. Log toplama işini durdurmak isterseniz

Task Scheduler Manager’da Windows\PLA disable ederseniz log toplama işide duracaktır.

System loglarından sunucunun UP/Down durumunu görebilmek

Aşağıdaki script sayesinde eventlardan sunucunun durumunu görebiliriz.

 

Function Get-UpTime
{
   param
      (
      $SunucuAdi=’localhost’
      )
      Get-WmiObject Win32_NTLogEvent –Filter ‘Logfile=”System” and EventCode>6004 and EventCode<6009’ –ComputerName $SunucuAdi |
      ForEach-Object {
      $lgnm =$_ | Select-Object EventCode, TimeGenerated
      switch ($_.EventCode) {
      6006 {$lgnm.EventCode= ‘shutdown’ }
      6005 {$lgnm.EventCode = ‘start’ }
      6008 {$lgnm.EventCode= ‘crash’ }

      6009 {$lgnm.EventCode= ‘Unexpected Shutdown’ }

  }
      $rv.TimeGenerated =$_.ConvertToDateTime($_.TimeGenerated)
      $rv
  }
}

Exchange 2013 Server Role Architecture

New Exchange 2013 Architecture

Basitleştirilmiş iki role olarak karşımıza çıkıyor Exchange 2013
Client Access Server Role, Client bağlantıları için son noktadır. Ayrıca Mailbox bulunduğu mailbox sunucularına bağlantıyı sağlar
Mailbox Server Role, Tüm gerekli protokolleri ve bileşenleri üzerinde tutar
Faydaları,
Versiyon upgrade esnektir, Olmasa olmaz bir kural yoktur,
Session indifference,  Sessionlar ile kesinlikle ilgilenmemektedirler, Exchange 2010′da mutlak bir session affinity vardı, Exchange Server 2013 te buna gerek kalmamıştır
Deployment simplicity, Exchange Server 2010 da site-resiling dizayn’da 8 farklı namespaces gerekiyordu, iki Internet Protokol, iki Outlook Web App, bir autodiscover, iki rpc client access ve bir smtp gibi,
Exchange 2013′te ise ihtiyaç 2 ye kadar düşmektedir, client protokolleri için ve autodiscover gerekiyor, Eğer uğrade yapılıyorsa legacy içinde gerekiyor, ek olarak smtp namespace içinde gerekebilmektedir.