Exchange 2010 Queue üzerindeki Mailleri Export etmek

Bu makalede Exchange Serve 2010 sunucu üzerindeki kuyrukta kalan mesajların nasıl export edilip diğer sunucudan tekrar resubmitted edilmesini anlatacağım

Mesajları export etmek için Export-Messega cmdlet kullanacağız. Eml uzantılı export edilmiş mailleri eğer resubmit etmek isterseniz aşağıdaki path’e koyulmıs gerekmektedir.

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles\Replay

 

Aşağıdaki script aslında bu tip işler için birebir.

#Kuyruktaki mesajlar suspend edilir. 
get-queue ExchangeServer\863 | Get-Message | Suspend-Message 
#Kuyruktaki mesajlar alınır
$array = @(Get-Message -Queue “ExchangeServer\863″ -ResultSize unlimited) 
#Kuyruktaki mesajlar export edilir. 
$array | ForEach-Object {$i++;Export-Message $_.Identity | AssembleMessage -Path (“D:\MailKuyruk\”+ $i +”.eml”)}

Benim Queue ID’im 863 olduğu için bu rakamı kullandım Sizlerde Get-Queue diyerek ID’nizi bulabilirsiniz.

Enis Göktay

Exchange 2010 DAG için HeartBeat Ayarları

Bildiğiniz gibi Exchange Server 2010 SP1′den sonra sanallaştırma tarafında özellikle Mailbox rolüne sahip sunucular ve live migration için destek vermektedir.

Exchange Blog’larında da iletildiği gibi,

  • Unified Messaging server role sanallaştırma platformu üzerinde desteklendiği,
  • DAG yapısına sahip mailbox sunucularında da live migration destek verdiği görülmektedir. Read more …

Windows PowerShell Modülleri – Bölüm1

Windows PowerShell Modülleri

Powershell’in mükemmel özelliklerinden biri de genişleyebilir olmadır. Powershell v1.0′dan itibaren gerek Microsoft gerekse diğer ürün mühendisleri Powershell’in bu özelliğinden yararlanarak birçok ek komutlar ile Powershell kullanımını yaygınlaşırmışlardır. Özellikle Quest’s Active Directory ve  VMware’in PowerCLI en popüler 3rd parti geliştiriciler arasında bulunmaktadır. Read more …

Windows Powershell ISE – Bölüm 6

Powershell ISE’de Script Snippets

Script yazımında özelikle tekrar tekrar kullanılan kod veya syntax’larda oldukça hız ve kolaylık sağlamaktadır. Her kod ve syntax’ın fonksiyonlarının ezbere bilinmesi zorunlu değildir. Bu sebeple bu snippetlar oldukça yardımcı olacaktır.

Snippet’ları Ctrl+Space tuş kombinasyonu veya Edit—Start Snippet ile başlatılabilir.

Örnek olarak “do-while” döngüsünün syntax’ları aşağıdaki resimde gözükmektedir. Read more …

Connecting to the Office 365 Instance

Kurulum bittikten sonra ilk yapılacak işlem tabii ki management shell’e bağlanıp set etmek gerekecektir. O365 üzerindeki Sharepoint Online servisine bağlanabilmek için management shell üzerindeki yeni komut olan “Connect-SPOService” kullanılır.

Aşağıda görüldüğü üzere deneme hesabımızla login oluyoruz.

Connect-SPOService -URL https://powershellpro-admin.sharepoint.com-Credential

powershell@PowerShellBook.onmicrosoft.com

 

Yukarıdaki hesap admin olarak kullandığımız kullanıcı hesabımızdır.

 

 

Credential bilgilerini girdikten sonra authenticate olarak login olunabilir.

SharePoint Online Management Shell

SharePoint Online Management Shell

Microsoft, Cloud üzerindeki Sharepoint’i powershell üzerinden de yönetebiliriz . Powershell ile yönetebilmek için aşağıdaki linkte bulunan tool’u indirip kurmak gerekecektir.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588

 

Kurulum bittikten sonra ilgili ekrana girilebilir.

Office 365 Deneme Lisans Alımı

Office 365 Deneme Lisans

Daha önce de bahsedildiği gibi deneme hesabı alarak Office 365′in neleri yapabildiğini görebiliriz. Aşağıda step step nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım.

İlk olarak,

https://portal.office.com/

adresine girilir.

Yeni bir hesap ekleme işlemine devam edilir.

 

 

 

 

 

Aşağıdaki gibi gsm telefonundan doğrulama istenir.

Hesap doğrulandıktan sonra istek işleme biter ve online sayfa açılır.