Exchange 2010 Queue üzerindeki Mailleri Export etmek

Bu makalede Exchange Serve 2010 sunucu üzerindeki kuyrukta kalan mesajların nasıl export edilip diğer sunucudan tekrar resubmitted edilmesini anlatacağım

Mesajları export etmek için Export-Messega cmdlet kullanacağız. Eml uzantılı export edilmiş mailleri eğer resubmit etmek isterseniz aşağıdaki path’e koyulmıs gerekmektedir.

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles\Replay

 

Aşağıdaki script aslında bu tip işler için birebir.

#Kuyruktaki mesajlar suspend edilir. 
get-queue ExchangeServer\863 | Get-Message | Suspend-Message 
#Kuyruktaki mesajlar alınır
$array = @(Get-Message -Queue “ExchangeServer\863″ -ResultSize unlimited) 
#Kuyruktaki mesajlar export edilir. 
$array | ForEach-Object {$i++;Export-Message $_.Identity | AssembleMessage -Path (“D:\MailKuyruk\”+ $i +”.eml”)}

Benim Queue ID’im 863 olduğu için bu rakamı kullandım Sizlerde Get-Queue diyerek ID’nizi bulabilirsiniz.

Enis Göktay

Exchange 2010 DAG için HeartBeat Ayarları

Bildiğiniz gibi Exchange Server 2010 SP1′den sonra sanallaştırma tarafında özellikle Mailbox rolüne sahip sunucular ve live migration için destek vermektedir.

Exchange Blog’larında da iletildiği gibi,

  • Unified Messaging server role sanallaştırma platformu üzerinde desteklendiği,
  • DAG yapısına sahip mailbox sunucularında da live migration destek verdiği görülmektedir. Read more …

Windows PowerShell Modülleri – Bölüm1

Windows PowerShell Modülleri

Powershell’in mükemmel özelliklerinden biri de genişleyebilir olmadır. Powershell v1.0′dan itibaren gerek Microsoft gerekse diğer ürün mühendisleri Powershell’in bu özelliğinden yararlanarak birçok ek komutlar ile Powershell kullanımını yaygınlaşırmışlardır. Özellikle Quest’s Active Directory ve  VMware’in PowerCLI en popüler 3rd parti geliştiriciler arasında bulunmaktadır. Read more …

Windows Powershell ISE – Bölüm 6

Powershell ISE’de Script Snippets

Script yazımında özelikle tekrar tekrar kullanılan kod veya syntax’larda oldukça hız ve kolaylık sağlamaktadır. Her kod ve syntax’ın fonksiyonlarının ezbere bilinmesi zorunlu değildir. Bu sebeple bu snippetlar oldukça yardımcı olacaktır.

Snippet’ları Ctrl+Space tuş kombinasyonu veya Edit—Start Snippet ile başlatılabilir.

Örnek olarak “do-while” döngüsünün syntax’ları aşağıdaki resimde gözükmektedir. Read more …

Windows Powershell ISE – Bölüm 4

Akıllı Eşleştirme

Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere komut satırına yalnızca GET-DESKTOP yazılırsa tüm komutlar içerisinde DESKTOP kelimesi geçen komutları bir pencerede içerisinde gösterilmektedir.


Disk Yolu

“Dir C:\” denirse devamında dosya ve klasörleri bir liste halinde gösterilmektedir.

 

Ek olarak cd c:\ komutu çağrılırsa yalnızca klasörleri listeyecektir.

 

Klasör listeleme yalnızca dosya sisteminde çalışan bir komut değildir. Aşağıda görüldüğü üzere Register anahtarları da listemektedir.

Read more …

Windows Powershell ISE – Bölüm 3

Powershell ISE’de Intellisense

Intellisense, aslında Microsoft’un uygulamalarının otomatik olarak kelimeyi tamamlama tekniğine verdiği isimdir. Oldukça popüler olan bu teknik bilgisayar kullanan hemen hemen herkes tarafından muhakkak kullanılmıştır. Arama motorlarında da kullanılan bu teknik imla veya yerine göre de yorum yanlışlarında dahi doğru kelimeyi önererek hata ve zaman kaybını asgari düzeye indirmektedir.

Powershell’de intellisense yalnızca kelimeler için öneriler getirmemektedir. Komutlar, parametreler, değişkenler ve hatta UNC path’ler için dahi öneriler getirmesiyle kullanım açısından oldukça rahatlık sağlamaktadır. Aşağıda görüldüğü gibi kullanılacak komutta çeşitlilik varsa imleci aşağı doğru kaydırarak istenilen komutu mouse yardımıyla seçebiliriz. Read more …

Windows Powershell ISE – Bölüm 2

Powershell ISE Konsol

Aslında bakılırsa Windows 8 veya Windows 2012′de biraz saklı gibi görünse de ISE, kısayollarla bulmak ve çalıştırmak o kadar kolaydır. Başlangıç sayfasından “Powershell ISE” yazılırsa arama sonuçlarında gözükecektir. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere de “Sağ-Tuş” kombinasyonu sonrası gerekirse yönetici yetkileri ile de çalıştırılabilir.


Windows 8′de başlangıç sayfasında Powershell_ISE yazarak bulunabilir. Ek olarak yanlışlıkla command prompt açmış olsanız bile ise yazmanız Powershell ISE’yi başlatmanız mümkündür. Read more …